Oferta

Oferta

 

Zakres obsługi księgowej obejmuje:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT, JPK (Jednolite Pliki Kontrolne),
 • sporządzanie pozostałych zeznań i informacji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

Zakres obsługi kadrowo – płacowej obejmuje:

 • sporządzanie listy płac oraz rozliczenie wynagrodzeń,
 • przygotowanie i wysłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT 4 oraz złożenie do US,
 • sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników – PIT 11, PIT 8B,
 • sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z PEFRON,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.

 

Inne usługi :

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie biznes planów i wniosków o dotację z Urzędu Pracy,
 • przygotowanie innej dokumentacji na potrzeby urzędu pracy,
 • pomoc w możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych instytucji finansowych.